Chính sách bảo mật


Chính sách bảo mật thông tin

Thông tin cá nhân nào bị thu thập và tại sao thu thập

– Tên cá nhân hoặc tổ chức

– Số điện thoại liên hệ

– Email

– Địa chỉ nhận hàng

– Thông tin tổ chức để hỗ trợ xuất VAT

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ bình luận nào thay vì giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

– Chúng tôi sẽ sử dụng những thông tin do quý khách hàng cung cấp để xử lý đơn đặt hàng, cung cấp các dịch vụ và thông tin yêu cầu thông qua website và theo yêu cầu của quý khách.

– Giải đáp thắc mắc của bạn về vấn đề.

– Thực hiện các hoạt động quảng bá dịch vụ và giới thiệu chương trình khuyến mãi.

– Chúng tôi có thể chuyển tên và địa chỉ của khách hàng cho bên thứ ba để tiện cho việc giao hàng. (Ví dụ: Viettel Post, Giao hàng nhanh, Giao hàng tiết kiệm,…)

– Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng website.

Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh nếu thông tin cá nhân của bạn bị đánh cắp, bị mất hoặc bị thiệt hại do sự cố hoặc bằng bất kỳ cách nào khác.

Các thông tin chúng tôi thu thập sẽ được cung cấp để chúng tôi có thể liên hệ và hỗ trợ khách hàng. Trong trường hợp phát hiện những hành vi sử dụng trái phép thông tin của khách hàng trên lotusvietnam.vn , khách hàng vui lòng thông báo kịp thời để chúng tôi có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin

Khi yêu cầu khai báo thông tin cá nhân, chúng tôi mong muốn cung cấp những dịch vụ thiết thực nhất tới khách hàng. Lotusvietnam.vn tôn trọng sự riêng tư và sẽ không bán, cho thuê hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng với các tổ chức khác.

Các thông tin thu thập thông qua website sẽ giúp chúng tôi:

– Tư vấn và giải đáp cho khách hàng miễn phí qua điện thoại, email… các vấn đề liên quan tới sản phẩm, dịch vụ của Lotusvietnam.vn

– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên

– Liên lạc và giải quyết với thành viên trong trường hợp đặc biệt;

– Các hoạt động quảng bá, khảo sát về sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

Lotusvietnam.vn cũng sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn, cho đến khi tài khoản của bạn ngưng hoạt động, vào các tình huống cần thiết để cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho bạn. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin của bạn khi cần thiết tuân theo nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thoả thuận của chúng tôi.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại, trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của lotusvietnam.vn. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin của khách hàng khi cần tuân theo nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thoả thuận của lotusvietnam.vn.

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin của khách hàng cho các bên thứ ba vì mục đích kinh doanh hoặc tiếp thị độc lập của riêng họ mà không có sự đồng ý của khách hàng. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của khách hàng cho các đối tượng sau:

  • Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng theo yêu cầu của các cơ quan này.
  • Ban quản trị, Bộ phận kinh doanh, Bộ phận Chăm sóc khách hàng và các cá nhân được phân công thực hiện các công việc có liên quan của Lotusvietnam.vn: Việc tiếp cận thông tin của các đối tượng này nhằm cung cấp dịch vụ cũng như hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Lotusvietnam.vn.
  • Các bên khác khi có sự đồng ý hoặc theo hướng dẫn của khách hàng: Ngoài các tiết lộ như được mô tả trong Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với các bên thứ ba khi khách hàng đồng ý hoặc yêu cầu việc chia sẻ như vậy.

Địa chỉ đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH Thiết Bị Điện Lotus Việt Nam

Trụ sở tại: Số 41A, đường Chu Văn An, P. Lê Lợi, Tp. Vinh, Nghệ An

Số điện thoại: 0903342888

Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Khách hàng có quyền cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu lotusvietnam.vn thực hiện việc này.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại

Các khiếu nại có thể được gửi trực tuyến qua website của chúng tôi lotusvietnam.vn, email, số điện thoại hoặc gửi trực tiếp cho một nhân viên nếu phù hợp.

Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, và có trách nhiệm phản hồi lý do và hướng dẫn khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Chúng tôi có quyền từ chối khiếu nại nếu cho rằng khiếu nại đó không có thiện chí, nhận thức sai hoặc thiếu thông tin. Chúng tôi sẽ đưa ra ý kiến phản hồi về khiếu nại đó và giải thích vì sao khiếu nại đó không được xử lí tiếp.

Cam kết bảo mật thông tin

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của lotusvietnam.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó.

Chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin cá nhân được thu thập, lưu trữ ngăn ngừa những hành vi sau:

  • Đánh cắp hoặc tiếp cận thông tin trái phép
  • Sử dụng thông tin trái phép
  • Thay đổi, phá hủy thông tin trái phép

Trường hợp server lưu trữ thông tin bị tấn công dẫn đến mất hoặc lộ thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm báo với cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự đồng ý cho phép của thành viên đó.

Chúng tôi mong muốn các khách hàng cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng nếu các thông tin được cung cấp là không chính xác.

Đồng ý và thay đổi đối với Quy định về an ninh và bảo mật thông tin cá nhân

Quý khách hàng hiểu rõ và đồng ý rằng việc cung cấp các thông tin cho chúng tôi đồng nghĩa với việc khách hàng chấp thuận các Điều khoản và điều kiện và Quy định về bảo mật thông tin của chúng tôi. Đây là bản Quy định về an ninh và bảo mật có hiệu lực hiện hành của Lotusvietnam.vn, tại bất kỳ thời điểm nào, chúng tôi có quyền sửa đổi bằng cách công bố một Quy định về an ninh và bảo mật mới trên trang web của chúng tôi.

 

Hỗ trợ trực tuyến


Hotline

0942 669 678