MẶT TRẮNG & TRẮNG VIỀN VÀNG S2/S5S5-M1-1-3e6yzegv8vwl48y03dmigw.jpg
Mặt viền đơn trắng viền vàng S5
 • Chất liệu: Nhựa PC
 • Gông: Hợp kim sơn tĩnh điện
 • Màu: Trắng
 • Viền: Mạ crom vàng
icon sticker
Model: S5-M1
Giá bán lẻ đề xuất: 27.400 VNĐ
S5-M2-1-3e6yzepwxgyyocfqv3ztog.jpg
Mặt viền đôi trắng viền vàng S5
 • Chất liệu: Nhựa PC
 • Gông: Hợp kim sơn tĩnh điện
 • Màu: Trắng
 • Viền: Mạ crom vàng
icon sticker
Model: S5-M2
Giá bán lẻ đề xuất: 27.400 VNĐ
S5-M3-1-3e6yzf80an3psjf8ekqg3k.jpg
Mặt ba trắng viền vàng S5
 • Chất liệu: Nhựa PC
 • Gông: Hợp kim sơn tĩnh điện
 • Màu: Trắng
 • Viền: Mạ crom vàng
icon sticker
Model: S5-M3
Giá bán lẻ đề xuất: 27.400 VNĐ
S2-M1-1-3e6yzcpjgsfy7khsp91c00.jpg
Mặt viền đơn trắng S2
 • Chất liệu: Nhựa PC
 • Gông: Hợp kim sơn tĩnh điện
 • Màu: Trắng
 • Viền: Không
icon sticker
Model: S2-M1
Giá bán lẻ đề xuất: 14.200 VNĐ
S2-M2-1-3e6yzcyl5dibrnzjgzen7k.jpg
Mặt viền đôi trắng S2
 • Chất liệu: Nhựa PC
 • Gông: Hợp kim sơn tĩnh điện
 • Màu: Trắng
 • Viền: Không
Model: S2-M2
Giá bán lẻ đề xuất: 14.200 VNĐ
S2-M3-1-3e6yzdc5o93w3t85mkym0w.jpg
Mặt viền ba trắng S2
 • Chất liệu: Nhựa PC
 • Gông: Hợp kim sơn tĩnh điện
 • Màu: Trắng
 • Viền: Không
Model: S2-M3
Giá bán lẻ đề xuất: 14.200 VNĐ