Sản phẩmBàn-chải-200-1.jpg
Đèn bàn chải Led Năng lượng mặt trời – 200W
 • Công suất: 200W
 • Nguồn điện: Năng lượng mặt trời
 • Màu ánh sáng: Trắng/ vàng
 • Quang thông: 22000 lm
 • Chỉ số hoàn màu: 80
icon sticker
Model: ĐBC200
Giá bán lẻ đề xuất: 3.013.900 VNĐ
Bàn-chải-120-1.jpg
Đèn bàn chải Led Năng lượng mặt trời – 120W
 • Công suất: 120W
 • Nguồn điện: Năng lượng mặt trời
 • Màu ánh sáng: Trắng/ vàng
 • Quang thông: 13200 lm
 • Chỉ số hoàn màu: 80
icon sticker
Model: ĐBC120
Giá bán lẻ đề xuất: 2.028.800 VNĐ
Pha-200-1.jpg
Pha Led Năng lượng mặt trời – 200W
 • Công suất: 200W
 • Nguồn điện: Năng lượng mặt trời
 • Màu ánh sáng: Trắng/ vàng
 • Quang thông: 22000 lm
 • Chỉ số hoàn màu: 80
icon sticker
Model: FNLAL200
Giá bán lẻ đề xuất: 1.998.900 VNĐ
Bàn-chải-50-1.jpg
Đèn bàn chải Led Năng lượng mặt trời – 50W
 • Công suất: 50W
 • Nguồn điện: Năng lượng mặt trời
 • Màu ánh sáng: Trắng/ vàng
 • Quang thông: 5500 lm
 • Chỉ số hoàn màu: 80
icon sticker
Model: ĐBC50
Giá bán lẻ đề xuất: 1.827.700 VNĐ
pha-100-1.jpg
Pha Led Năng lượng mặt trời – 100W
 • Công suất: 100W
 • Điện áp: Năng lượng mặt trời
 • Màu ánh sáng: Trắng/ vàng
 • Quang thông: 11000 lm
 • Chỉ số hoàn màu: 80
Model: FNLAL100
Giá bán lẻ đề xuất: 1.646.300 VNĐ
liền-thể-90-1-e1610762668818.jpg
Đèn liền thể Led Năng lượng mặt trời – 90W
 • Công suất: 90W
 • Nguồn điện: Năng lượng mặt trời
 • Màu ánh sáng: Trắng/ vàng
 • Quang thông: 9900 lm
 • Chỉ số hoàn màu: 80
Model: ĐLT90
Giá bán lẻ đề xuất: 1.358.600 VNĐ
Pha-60-1.jpg
Pha Led Năng lượng mặt trời – 60W
 • Công suất định danh: 60W
 • Nguồn điện: Năng lượng mặt trời
 • Màu ánh sáng: Trắng/ vàng
 • Quang thông: 6600 lm
 • Chỉ số hoàn màu: 80
Model: FNLAL60
Giá bán lẻ đề xuất: 1.201.700 VNĐ
Liền-thể-60-1-e1610763200203.jpg
Đèn liền thể Led Năng lượng mặt trời – 60W
 • Công suất: 90W
 • Nguồn điện: Năng lượng mặt trời
 • Màu ánh sáng: Trắng/ vàng
 • Quang thông: 9900 lm
 • Chỉ số hoàn màu: 80
Model: ĐLT60
Giá bán lẻ đề xuất: 1.037.100 VNĐ
pha-40-1.jpg
Pha Led Năng lượng mặt trời – 40W
 • Công suất định danh: 40W
 • Nguồn điện: Năng lượng mặt trời
 • Màu ánh sáng: Trắng/ vàng
 • Quang thông: 4400 lm
 • Chỉ số hoàn màu: 80
Model: FNLAL40
Giá bán lẻ đề xuất: 1.011.200 VNĐ
liền-thể-40-1-e1610763564235.jpg
Đèn liền thể Led Năng lượng mặt trời – 40W
 • Công suất: 40W
 • Nguồn điện: Năng lượng mặt trời
 • Màu ánh sáng: Trắng/ vàng
 • Quang thông: 9900 lm
 • Chỉ số hoàn màu: 80
Model: ĐLT40
Giá bán lẻ đề xuất: 864.700 VNĐ