MẶT CHE & THIẾT BỊ ÂM TƯỜNG LOTUS-USB-đôi-trắng-1-3e6z0132pjuhczaxfawjcw.jpg
ổ cắm USB đôi màu vàng
 • Chất liệu: Nhựa PC
 • Dạ quang: Không
 • Màu: Vàng
 • Viền: Không
icon sticker
Model: SV-USB2
Giá bán lẻ đề xuất: 147.800 VNĐ
chiết-áp-quạt-trắng-2-3e6yywr2lmr19ep2s8k268.jpg
Chiết áp quạt màu vàng
 • Chất liệu: Nhựa PC
 • Dạ quang: Không
 • Màu: Vàng
 • Viền: Không
icon sticker
Model: SV-CAQ
Giá bán lẻ đề xuất: 133.000 VNĐ
Chiết-áp-đèn-vàng-1-3e6yyxr9bz0jhso1v61b0g.jpg
Chiết áp đèn màu vàng
 • Chất liệu: Nhựa PC
 • Dạ quang: Không
 • Màu: Vàng
 • Viền: Không
icon sticker
Model: SV-CAD
Giá bán lẻ đề xuất: 133.000 VNĐ
Công-tắc-20A-ghi-1-3e6yyy4tuum3txwo0rl9ts.jpg
Công tắc 20A màu vàng
 • Chất liệu: Nhựa PC
 • Dạ quang: Không
 • Màu: Vàng
 • Dòng điện tối đa: 20A
icon sticker
Model: SV-CT20A
Giá bán lẻ đề xuất: 119.500 VNĐ
USB1-trắng-1-3e6yzm09qfvvv5qb7cpurk.jpg
ổ cắm USB đơn màu trắng
 • Chất liệu: Nhựa PC
 • Dạ quang: Không
 • Màu: Trắng
 • Viền: Không
Model: ST-USB1
Giá bán lẻ đề xuất: 104.300 VNĐ
chiết-áp-quạt-trắng-2-3e6yywr2lmr19ep2s8k268.jpg
Chiết áp quạt màu trắng Copy
 • Chất liệu: Nhựa PC
 • Dạ quang: Không
 • Màu: Trắng
 • Viền: Không
Model: ST-CAQ
Giá bán lẻ đề xuất: 104.300 VNĐ
-USB-đôi-trắng-1-3e6z0132pjuhczaxfawjcw.jpg
ổ cắm USB đôi màu trắng
 • Chất liệu: Nhựa PC
 • Dạ quang: Không
 • Màu: Trắng
 • Viền: Không
Model: ST-USB2
Giá bán lẻ đề xuất: 104.300 VNĐ
USB1-trắng-1-3e6yzm09qfvvv5qb7cpurk.jpg
ổ cắm USB đơn màu trắng Copy
 • Chất liệu: Nhựa PC
 • Dạ quang: Không
 • Màu: Trắng
 • Viền: Không
Model: ST-USB1
Giá bán lẻ đề xuất: 104.300 VNĐ
-USB-đôi-trắng-1-3e6z0132pjuhczaxfawjcw.jpg
ổ cắm USB đôi màu trắng Copy
 • Chất liệu: Nhựa PC
 • Dạ quang: Không
 • Màu: Trắng
 • Viền: Không
Model: ST-USB2
Giá bán lẻ đề xuất: 104.300 VNĐ
chiết-áp-quạt-trắng-2-3e6yywr2lmr19ep2s8k268.jpg
Chiết áp quạt màu trắng
 • Chất liệu: Nhựa PC
 • Dạ quang: Không
 • Màu: Trắng
 • Viền: Không
Model: ST-CAQ
Giá bán lẻ đề xuất: 104.300 VNĐ