APTOMAT CHÌM LOTUSAt-chống-giật-25A-1.jpg
Aptomat chìm chống giật (át tép) 2 pha 16A
 • Dòng tối đa: 16Amp
 • Nguồn điện: 220V
 • Màu: Trắng
 • Tiếp điểm: Tiếp điểm bạc
icon sticker
Model: F362-2P16A
Giá bán lẻ đề xuất: 197.700 VNĐ
At-chống-giật-25A-1.jpg
Aptomat chìm chống giật (át tép) 2 pha 25A
 • Dòng tối đa: 25Amp
 • Nguồn điện: 220V
 • Màu: Trắng
 • Tiếp điểm: Tiếp điểm bạc
icon sticker
Model: F362-2P25A
Giá bán lẻ đề xuất: 197.700 VNĐ
t-chống-giật-40A-4.jpg
Aptomat chìm chống giật (át tép) 2 pha 40A
 • Dòng tối đa: 40Amp
 • Nguồn điện: 220V
 • Màu: Trắng
 • Tiếp điểm: Tiếp điểm bạc
icon sticker
Model: F362-2P40A
Giá bán lẻ đề xuất: 197.700 VNĐ
At-chống-giật-63A-1.jpg
Aptomat chìm chống giật (át tép) 2 pha 63A
 • Dòng tối đa: 63Amp
 • Nguồn điện: 220V
 • Màu: Trắng
 • Tiếp điểm: Tiếp điểm bạc
icon sticker
Model: F362-2P63A
Giá bán lẻ đề xuất: 197.700 VNĐ
t-đôi-40A-1.jpg
Aptomat chìm (át tép) 2 pha 40A
 • Dòng tối đa: 40Amp
 • Nguồn điện: 220V
 • Màu: Trắng
 • Tiếp điểm: Tiếp điểm bạc
Model: C43-2P40A
Giá bán lẻ đề xuất: 121.500 VNĐ
t-đôi-63A-1.jpg
Aptomat chìm (át tép) 2 pha 63A
 • Dòng tối đa: 63Amp
 • Nguồn điện: 220V
 • Màu: Trắng
 • Tiếp điểm: Tiếp điểm bạc
Model: C43-2P63A
Giá bán lẻ đề xuất: 121.500 VNĐ
t-đôi-32A-1.jpg
Aptomat chìm (át tép) 2 pha 32A
 • Dòng tối đa: 32Amp
 • Nguồn điện: 220V
 • Màu: Trắng
 • Tiếp điểm: Tiếp điểm bạc
Model: C43-2P32A
Giá bán lẻ đề xuất: 121.500 VNĐ
t-đôi-20A-1.jpg
Aptomat chìm (át tép) 2 pha 20A
 • Dòng tối đa: 20Amp
 • Nguồn điện: 220V
 • Màu: Trắng
 • Tiếp điểm: Tiếp điểm bạc
Model: C43-2P20A
Giá bán lẻ đề xuất: 113.000 VNĐ
t-đôi-25A-11.jpg
Aptomat chìm (át tép) 2 pha 16A
 • Dòng tối đa: 16Amp
 • Nguồn điện: 220V
 • Màu: Trắng
 • Tiếp điểm: Tiếp điểm bạc
Model: C43-2P16A
Giá bán lẻ đề xuất: 113.000 VNĐ
t-đơn-32A-1.jpg
Aptomat chìm (át tép) 1 pha 32A
 • Dòng tối đa: 32Amp
 • Nguồn điện: 220V
 • Màu: Trắng
 • Tiếp điểm: Tiếp điểm bạc
Model: C43-1P32A
Giá bán lẻ đề xuất: 60.800 VNĐ
 • Trang 1 trên 2
 • 1
 • 2