THIẾT BỊ MÀU VÀNG-USB-đôi-trắng-1.jpg
ổ cắm USB đôi màu vàng
 • Chất liệu: Nhựa PC
 • Dạ quang: Không
 • Màu: Vàng
 • Viền: Không
icon sticker
Model: SV-USB2
Giá bán lẻ đề xuất: 147.800 VNĐ
chiết-áp-quạt-trắng-2.jpg
Chiết áp quạt màu vàng
 • Chất liệu: Nhựa PC
 • Dạ quang: Không
 • Màu: Vàng
 • Viền: Không
icon sticker
Model: SV-CAQ
Giá bán lẻ đề xuất: 133.000 VNĐ
Chiết-áp-đèn-vàng-1.jpg
Chiết áp đèn màu vàng
 • Chất liệu: Nhựa PC
 • Dạ quang: Không
 • Màu: Vàng
 • Viền: Không
icon sticker
Model: SV-CAD
Giá bán lẻ đề xuất: 133.000 VNĐ
Công-tắc-20A-ghi-1.jpg
Công tắc 20A màu vàng
 • Chất liệu: Nhựa PC
 • Dạ quang: Không
 • Màu: Vàng
 • Dòng điện tối đa: 20A
icon sticker
Model: SV-CT20A
Giá bán lẻ đề xuất: 119.500 VNĐ
Công-tắc-kép-vàng-1.jpg
Công tắc kép 2 chiều màu vàng
 • Chất liệu: Nhựa PC
 • Dạ quang: Có
 • Màu: Vàng
 • Viền: Không
Model: SV-CTK2C
Giá bán lẻ đề xuất: 52.200 VNĐ
Công-tắc-kép-vàng-1.jpg
Công tắc kép 1 chiều màu vàng
 • Chất liệu: Nhựa PC
 • Dạ quang: Có
 • Màu: Vàng
 • Viền: Không
Model: SV-CTK1C
Giá bán lẻ đề xuất: 46.500 VNĐ
hạt-mạng-máy-tính-vàng-1.jpg
ổ cắm mạng màu vàng
 • Chất liệu: Nhựa PC
 • Dạ quang: Không
 • Màu: Vàng
 • Viền: Không
Model: SV-HM
Giá bán lẻ đề xuất: 44.400 VNĐ
Hạt-điện-thoại-vàng-1.jpg
Hạt điện thoại màu vàng
 • Chất liệu: Nhựa PC
 • Dạ quang: Không
 • Màu: Vàng
 • Viền: Không
Model: SV-HDT
Giá bán lẻ đề xuất: 44.400 VNĐ
n-báo-đỏ-vàng-1.jpg
Đèn báo đỏ viền vàng
 • Chất liệu: Nhựa PC
 • Dạ quang: Không
 • Màu: Vàng
 • Viền: Không
Model: SV-DBD
Giá bán lẻ đề xuất: 39.100 VNĐ
-đa-năng-vàng-1.jpg
ổ cắm đa năng màu vàng
 • Chất liệu: Nhựa PC
 • Dạ quang: Không
 • Màu: Vàng
 • Viền: Không
Model: SV-ODN
Giá bán lẻ đề xuất: 34.800 VNĐ
 • Trang 1 trên 2
 • 1
 • 2