BÓNG ĐÈN LED BULB TRỤ LOTUS TRIPTrụ-trip-50W-1.jpg
Bóng đèn Led trụ trip 50W
 • Công suất: 50W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Màu ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Quang thông: 4500 lm
 • Chỉ số hoàn màu: 80
icon sticker
Model: LKT-T50W
Giá bán lẻ đề xuất: 95.900 VNĐ
Trụ-trip-40W-1.jpg
Bóng đèn Led trụ trip 40W
 • Công suất: 40W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Màu ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Quang thông: 3600 lm
 • Chỉ số hoàn màu: 80
icon sticker
Model: LKT-T40W
Giá bán lẻ đề xuất: 91.700 VNĐ
Trụ-trip-30W-1.jpg
Bóng đèn Led trụ trip 30W
 • Công suất: 30W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Màu ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Quang thông: 2600/2700 lm
 • Chỉ số hoàn màu: 80
icon sticker
Model: LKT-T30W
Giá bán lẻ đề xuất: 70.000 VNĐ
Trụ-trip-20W-1.jpg
Bóng đèn Led trụ Lotus trip 20W
 • Công suất: 20W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Màu ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Quang thông: 2600/2700 lm
 • Chỉ số hoàn màu: 80
icon sticker
Model: LKT-T20W
Giá bán lẻ đề xuất: 47.000 VNĐ
Trụ-trip-15W-1.jpg
Bóng đèn Led trụ trip 15W
 • Công suất: 50W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Màu ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Quang thông: 1350 lm
 • Chỉ số hoàn màu: 80
Model: LKT-T15W
Giá bán lẻ đề xuất: 41.000 VNĐ
Trụ-trip-10W-1.jpg
Bóng đèn Led trụ trip 10W
 • Công suất: 10W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Màu ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Quang thông: 900 lm
 • Chỉ số hoàn màu: 80
Model: LKT-T10W
Giá bán lẻ đề xuất: 32.000 VNĐ
Trụ-trip-10W-1.jpg
Bóng đèn Led trụ trip 5W
 • Công suất: 5W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Màu ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Quang thông: 450 lm
 • Chỉ số hoàn màu: 80
Model: LKT-T5W
Giá bán lẻ đề xuất: 26.000 VNĐ