BÓNG ĐÈN LED BULB LOTUSBulb-12-1-3e6yysuuik873wk1udtqf4.jpg
Bóng đèn Led bulb Lotus 15W
 • Công suất: 15W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Màu ánh sáng: Trắng/ vàng
 • Quang thông: 1600/1700 lm
 • Chỉ số hoàn màu: 80
icon sticker
Model: LKBS-15W
Giá bán lẻ đề xuất: 103.200 VNĐ
bulb-12-2-3e6yyszdcurdvyax890e0w.jpg
Bóng đèn bulb Lotus 9W
 • Công suất: 9W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Màu ánh sáng: Trắng/ vàng
 • Quang thông: 900/1000 lm
 • Chỉ số hoàn màu: 80
icon sticker
Model: LKBS-9W.T
Giá bán lẻ đề xuất: 70.900 VNĐ
bulb-12-2-3e6yyszdcurdvyax890e0w.jpg
Bóng đèn Led bulb Lotus 12W
 • Công suất: 12W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Màu ánh sáng: Trắng/ vàng
 • Quang thông: 1300/1400 lm
 • Chỉ số hoàn màu: 80
icon sticker
Model: LKBS-12W
Giá bán lẻ đề xuất: 70.900 VNĐ
bulb-7-1-3e6yytcxvqcy83jjdukcu8.jpg
Bóng đèn Led bulb Lotus 7W
 • Công suất: 7W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng/Xanh lá/Xanh dương/Đỏ
 • Quang thông: 700/800 lm
 • Chỉ số hoàn màu: 80
icon sticker
Model: LKBS-7W
Giá bán lẻ đề xuất: 60.900 VNĐ
Bulb-5-1-3e6yyt8f1ftrg1snzzdp8g.jpg
Bóng đèn Led bulb Lotus 5W
 • Công suất: 3W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng/Xanh lá/Xanh dương/Đỏ
 • Quang thông: 500/600 lm
 • Chỉ số hoàn màu: 80
Model: LKBS-5W
Giá bán lẻ đề xuất: 51.700 VNĐ
bulb-3W-1-3e6yyt3w75ako01sm471mo.jpg
Bóng đèn Led bulb Lotus 3W
 • Công suất: 3W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Màu ánh sáng: Trắng/ Vàng/Xanh lá/Xanh dương/Đỏ
 • Quang thông: 400/500 lm
 • Chỉ số hoàn màu: 80
Model: LKBS-3W
Giá bán lẻ đề xuất: 32.500 VNĐ