ĐÈN LED DOWNLIGHT LOTUSam-tran-vuong-3e6yyngcbzb3ltgka4vjeo.png
BÓNG ĐÈN LED ÂM TRẦN 4W VUÔNG – 3 CHẾ ĐỘ
 • Công suất: 4W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Màu ánh sáng: 3 chế độ
 • Quang thông: 400/500 lm
 • Chỉ số hoàn màu: 80
icon sticker
Model: LEDSHINE ATV-3M 4W
Giá bán lẻ đề xuất: 108.500 VNĐ
am-tran-tron-3e6yyn7ane8q1pytiei874.png
BÓNG ĐÈN LED ÂM TRẦN 4W TRÒN – 3 CHẾ ĐỘ
 • Công suất: 4W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Màu ánh sáng: 3 chế độ
 • Quang thông: 400/500 lm
 • Chỉ số hoàn màu: 80
icon sticker
Model: LEDSHINE ATT-3M 4W
Giá bán lẻ đề xuất: 108.500 VNĐ
am-tran-vuong-3e6yyngcbzb3ltgka4vjeo.png
BÓNG ĐÈN LED ÂM TRẦN 3W VUÔNG – 3 CHẾ ĐỘ
 • Công suất: 3W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Màu ánh sáng: 3 chế độ
 • Quang thông: 300/400 lm
 • Chỉ số hoàn màu: 80
icon sticker
Model: LEDSHINE ATV-3M 3W
Giá bán lẻ đề xuất: 71.500 VNĐ
am-tran-tron-3e6yyn7ane8q1pytiei874.png
BÓNG ĐÈN LED ÂM TRẦN 3W TRÒN – 3 CHẾ ĐỘ
 • Công suất: 3W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Màu ánh sáng: 3 chế độ
 • Quang thông: 300/400 lm
 • Chỉ số hoàn màu: 80
icon sticker
Model: LEDSHINE ATT-3M 3W
Giá bán lẻ đề xuất: 71.500 VNĐ
am-tran-tron-3e6yyn7ane8q1pytiei874.png
BÓNG ĐÈN LED ÂM TRẦN 4W TRÒN
 • Công suất: 4W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Màu ánh sáng: Trắng
 • Quang thông: 3300/3400 lm
 • Chỉ số hoàn màu: 80
Model: LEDSHINE ATT 4W
Giá bán lẻ đề xuất: 64.700 VNĐ
am-tran-vuong-3e6yyngcbzb3ltgka4vjeo.png
BÓNG ĐÈN LED ÂM TRẦN 4W VUÔNG
 • Công suất: 4W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Màu ánh sáng: Trắng
 • Quang thông: 3300/3400 lm
 • Chỉ số hoàn màu: 80
Model: LEDSHINE ATV 4W
Giá bán lẻ đề xuất: 64.700 VNĐ
am-tran-tron-3e6yyn7ane8q1pytiei874.png
BÓNG ĐÈN LED ÂM TRẦN 3W TRÒN
 • Công suất: 3W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Màu ánh sáng: Trắng
 • Quang thông: 3300/3400 lm
 • Chỉ số hoàn màu: 80
Model: LEDSHINE ATT 3W
Giá bán lẻ đề xuất: 53.000 VNĐ
am-tran-vuong-3e6yyngcbzb3ltgka4vjeo.png
BÓNG ĐÈN LED ÂM TRẦN 3W VUÔNG
 • Công suất: 3W
 • Điện áp: 220V/50Hz
 • Màu ánh sáng: Trắng
 • Quang thông: 3300/3400 lm
 • Chỉ số hoàn màu: 80
Model: LEDSHINE ATV 3W
Giá bán lẻ đề xuất: 53.000 VNĐ