THIẾT BỊ MÀU TRẮNGchiết-áp-quạt-trắng-2-3e6yywr2lmr19ep2s8k268.jpg
Chiết áp quạt màu trắng
 • Chất liệu: Nhựa PC
 • Dạ quang: Không
 • Màu: Trắng
 • Viền: Không
icon sticker
Model: ST-CAQ
Giá bán lẻ đề xuất: 104.300 VNĐ
USB1-trắng-1-3e6yzm09qfvvv5qb7cpurk.jpg
ổ cắm USB đơn màu trắng
 • Chất liệu: Nhựa PC
 • Dạ quang: Không
 • Màu: Trắng
 • Viền: Không
icon sticker
Model: ST-USB1
Giá bán lẻ đề xuất: 104.300 VNĐ
-USB-đôi-trắng-1-3e6z0132pjuhczaxfawjcw.jpg
ổ cắm USB đôi màu trắng
 • Chất liệu: Nhựa PC
 • Dạ quang: Không
 • Màu: Trắng
 • Viền: Không
icon sticker
Model: ST-USB2
Giá bán lẻ đề xuất: 104.300 VNĐ
chiết-áp-đèn-trắng-1-3e6yyxdot3ez5nffpkhc74.jpg
Chiết áp đèn màu trắng
 • Chất liệu: Nhựa PC
 • Dạ quang: Không
 • Màu: Trắng
 • Viền: Không
icon sticker
Model: ST-CAD
Giá bán lẻ đề xuất: 83.500 VNĐ
Công-tắc-20A-trắng-1-3e6yyydvjfohe1eeshyl1c.jpg
Công tắc 20A màu trắng
 • Chất liệu: Nhựa PC
 • Dạ quang: Không
 • Màu: Trắng
 • Dòng điện tối đa: 20A
Model: ST-CT20A
Giá bán lẻ đề xuất: 67.800 VNĐ
n-báo-đỏ-trắng-1-3e6yzseynd2hlmsruj5am8.jpg
Đèn báo đỏ viền trắng
 • Chất liệu: Nhựa PC
 • Dạ quang: Không
 • Màu: Trắng
 • Viền: Không
Model: ST-DBD
Giá bán lẻ đề xuất: 58.700 VNĐ
hạt-truyền-hình-cáp-ghi-1-3e6yz2a3mi7bjjjfqcowsg.jpg
Hạt truyền hình cáp trắng
 • Chất liệu: Nhựa PC
 • Dạ quang: Không
 • Màu: Trắng
 • Viền: Không
Model: ST-HTV
Giá bán lẻ đề xuất: 38.500 VNĐ
hạt-điện-thoại-trắng-1-3e6yz318o9eg7u0o1jsuf4.jpg
Hạt điện thoại màu trắng
 • Chất liệu: Nhựa PC
 • Dạ quang: Không
 • Màu: Trắng
 • Viền: Không
Model: ST-HDT
Giá bán lẻ đề xuất: 36.500 VNĐ
công-tắc-kép-trắng-1-3e6yyyvywlt8i8dwbyp7gg.jpg
Công tắc kép 2 chiều màu trắng
 • Chất liệu: Nhựa PC
 • Dạ quang: Có
 • Màu: Trắng
 • Viền: Không
Model: ST-CTK2C
Giá bán lẻ đề xuất: 33.900 VNĐ
công-tắc-kép-trắng-1-3e6yyyvywlt8i8dwbyp7gg.jpg
Công tắc kép 1 chiều màu trắng
 • Chất liệu: Nhựa PC
 • Dạ quang: Có
 • Màu: Trắng
 • Viền: Không
Model: ST-CTK1C
Giá bán lẻ đề xuất: 28.700 VNĐ
 • Trang 1 trên 2
 • 1
 • 2